Tel./FAX: +420 224 257 438  GSM: 602 518 242  E-mail: info@pskorunni.cz, objednavky@pskorunni.cz

korunka Důležité:

Objednávky přijímáme písemně a to buď na e-mail, faxem, poštou nebo přímo na naší adrese.

Objednávka musí kromě patřičných podkladů obsahovat požadovaný počet desek a jejich provedení(plná specifikace požadovaných údajů viz tabulka ceníku). Při zadávání množství je důležité nezaměňovat kusy (jednotlivé motivy) a panely (panel odpovídá většímu množství motivů), pro jistotu je lepší uvádět oba počty.

Termín vyhotovení je stanoven po dohodě zákazníka s naší firmou. Standardní výrobní termíny jsou 7 pracovních dní pro jednostranné, 10 pracovních dní pro dvoustranné, 15 pracovních dní pro vícevrstvé, v případě velkých sérií dohodou se zákazníkem. U zkrácených termínů proti standardním účtujeme expresní přirážku (součást ceníku).

Pokud jako objednávku zašlete řádně vyplněný objednávkový list neměl by nastat žádný problém. Při objednávce od firmy, která u nás ještě nikdy neobjednávala budeme požadovat výpis z obchodního rejstříku, u fyzických osob kopii živnostenského listu.

Osoby bez živnostenského oprávnění u nás mohou objednávat také, místo IČO budeme požadovat základní nacionále a číslo občanského průkazu. V případě zájmu o zaslání poštou posíláme zboží na dobírku.

objednávkový list: .xls,.pdf

obrazek

© Plošné spoje Korunní 2010