Tel./FAX: +420 224 257 438  GSM: 602 518 242  E-mail: info@pskorunni.cz, objednavky@pskorunni.cz

korunka Výroba - běžně provádíme:

Vyrábíme vrtané i nevrtané jednostranné, dvoustranné a vícevrstvé desky plošných spojů včetně DPS pro osazování SMT, s nepájivou maskou, s potiskem a úpravou měděných odkrytých ploch žárovým pocínováním (HAL), nebo pozlacením (AUREUS). Pro zkušební účely vyrábíme DPS v jednoduché úpravě v galvanickém cínu. Přímé konektory se zesilují galvanickým zlacením. DPS vyrábíme z materiálu FR4, teflon, polymid (pružné spoje, pouze nevrtané jednostranné) atd. Tloušťky dle přání zákazníka 0,2mm – 3,5mm.

Konečné opracování do přesných rozměrů se provádí stříháním, frézováním nebo drážkováním pro lámací technologii DPS. V současnosti jsme schopni vyrábět DPS až v VI. třídě přesnosti. Vyrobené desky se dodávají s provedeným elektrickým testem, pokud zákazník dodá GERBER data.

Žárové cínování - Halování

Žárové cínování:

Halování je technologický proces finální úpravy DPS nanesením bezolovnaté cínové pájky na povrch vodičů a pájecích oček. (na přání i pájky obsahující olovo)

Zlacení celoplošné a zlacení pájecích ploch:

Chemické zlacení:

Chemického zlacení se používá s výhodou k povrchové úpravě DPS určených převážně pro povrchovou montáž (zachování rovného povrchu). Používaná technologie firmy SHIPLEY umožňuje nanesení tenké vrstvy chemického zlata na celou plochu měděných DPS nebo pájecích plošek. Na čistou galvanickou měď je nejprve naneseno cca 5 µm chemického niklu a dále 0,10 µm chemického zlata. Uvedená technologie umožňuje získání ideální roviny všech pájecích ploch pro osazování vícevývodových součástí povrchové montáže.

Galvanické zlacení:

Používá se na zlacení kontaktních ploch (PINů) jako ochrana před oxidací, otěru a ke snížení přechodového odporu.

Prokovení otvorů:

Úkolem tohoto procesu je docílit souvislého kovového povlaku na vnitřním povrchu vrtaného otvoru a vodivě tak propojit jednotlivé vodivé vrstvy. Tento povlak musí pevně lnout k nosnému materiálu desky a musí být dobře pájitelný. Pro tento proces používáme vysoce spolehlivý chemický a následně galvanický postup. V případě dvoustranných a vícevrstvých desek se prokovení provádí automaticky a je nutné při přípravě podkladů počítat se skutečností, že prokovení zmenší vrtaný průměr otvoru o 0,1mm.

Drážkování DPS:

Obrys desky je z obou stran frézován do 2/3 síly základního materiálu. Po provedených osazovacích a pájecích operacích lze desku o více motivech (přířez) rozlámat na jednotlivé destičky motivů. Přípravu výrobních podkladů pro drážkování si provedeme sami. Při tvorbě návrhu motivu spoje je potřeba počítat s tím, že fréza drážkovačky naruší okraj desky a vnější vodiče je třeba umístit v minimální vzdálenosti 0,5 mm od okraje výsledného formátu, jinak může při drážkování dojít k narušení spoje.

Tvarové frézování:

Naše firma má k dispozici stroj schopný frézovat nepravidelné tvary výsledných formátů nebo vnitřních otvorů. Podklady pro práci strojů vytvoříme sami na základě dodaných GERBER dat. V případě požadavků na vyšší přesnost frézování uveďte ve zvláštním souboru vrtacích dat formátu EXCELON zlomové body dráhy frézy (rohy, přechody oblouků atd.) a v případě oblouků jejich žádaný poloměr s přesností na desetiny milimetru. Je nutné naznačit i zakládací díry pro možnost slícování s motivem.

Elektronické testování:

Naše firma provádí elektronické testování všech DPS ke kterým zákazník dodá potřebné podklady (GERBER data). Kontrolují se zkraty mezi sousedními drahami, přerušení vodivých drah, prokovů otvorů a vodivost základního materiálu. Pro bezpečné zachování nezávadnosti vyrobených DPS se tato operace provádí jako závěrečná.

Test AOI:

Tímto testem se dosáhne kontroly přesného umístění vrtaných otvorů a přesné rozměry a rozmístění vodivých drah na DPS. S výhodou se provádí u vnitřních vrstev vícevrstvých DPS.

Konečná optická kontrola:

Provádí se automaticky u všech DPS.

Nepájivá maska:

Nepájivá maska slouží k ochraně motivu DPS před nežádoucím zkratováním a vlivy okolního prostředí. Lze ji nanést na všechny základní materiály z jedné nebo obou stran. Základním typem je vytvrditelná fotomaska v zelené pololesklé barvě.

Servisní potisk:

Pro zhotovování potisků k označení polohy jednotlivých osazovaných komponentů se používá sítotisku. Podkladem je film s čitelně umístěnou emulzí v negativu. Je možné si objednat potisk z obou stran. Potisk se provádí na nepájivou masku fotocitlivou bílou barvou (standardně), popřípadě i jinou na přání zákazníka.

obrazek

© Plošné spoje Korunní 2010